Spitalele din România. Probleme ale componentei tehnice

I. Expunere de motive

 Pandemia de COVID-19 a scos în evidență stări de lucruri știute sau bănuite cu privire la suportul tehnic al actului medical intraspitalicesc din România. Din păcate, în această perioadă, s-au înregistrat două evenimente grave: incendiile de la Spitalul Județean din Piatra Neamț și de la Spitalul de Boli Infecționase „Matei Balș” din București. Din primele date, cauzele acestor fenomene sunt de natură tehnică. Bineînțeles, acestea nu sunt primele fenomene de acest gen din sistemul medical românesc, dar ele au fost cele mai vizibile în această perioadă în care primează știrile despre starea de sănătate a populației și despre sarcinile sistemului sanitar din întreaga lume.

Când se vorbește despre sănătate, atenția se focalizează în primul rând pe competențele personalului medical privitor la diagnostice și la tratamentele prescrise și  aplicate și mai puțin pe întregul eșafodaj tehnic pe care se sprijină actul medical intraspitalicesc. Se tratează superficial faptul că o unitate spitalicească are nevoie atât de personal medical, cât și de personal tehnic pe măsură. Degeaba ai un medic bun, dacă incompetența unui electrician anulează întreaga muncă a acestuia; degeaba ai un medic bun dacă normele și practicile în relația sa cu aparatura și cu cei care trebuie să-i asigure funcționalitatea îi îngreunează misiunea, atunci când, mai grav, nu i-o anulează.

Demersul nostru pornește tocmai de la constatarea acestei stări de lucruri, în care constatăm că dimensiunea tehnică pe care o presupune actul medical intraspitalicesc este generatoare de evenimente aflate la polul opus scopului acestui act. Cu siguranță, fiecare dintre cei interesați de acest domeniu a realizat o mică evaluare a evenimentelor despre care a auzit sau în care a fost implicat și a căutat explicații. Și, cu siguranță că fiecare dorește să împărtășească celorlalți propriile opinii cu privire la acestea, în speranța că va putea contribui la formularea unor soluții pentru ameliorarea situației existente.

II. Aria tematică

Pentru început, vă propunem câteva arii tematice pe care dorim să vă realizați contribuțiile. Iată care sunt:

 • Existența și aplicarea unui standard la angajarea personalului tehnic din unitățile medicale;
 • Impedimente ale angajării/formării unui personal tehnic competent;
 • Avantaje/dezavantaje ale cadrului legislativ în angajarea și formarea personalului tehnic;
 • Deficiența ale cadrului normativ în domeniul exploatării aparaturii medicale;
 • Condiții legale și practici în aexploatarea aparaturii medicale;
 • Probleme ale mentenanței tehnicii medicale;
 • Împărțirea responsabilităților în asigurarea condițiilor tehnice necesare actului medical;
 • Concluziile în urma controalelor preventive privind respectarea normelor din domeniul situaților de urgență la unități de spitalizare continua/ de zi cu paturi;
 • Măsuri de conformare a clădirilor de sănătate pentru îndeplinirea cerinței esențiale ”Securitate la incendiu”
 1. criterii minime din normele de proiectare
 2. măsuri specifice sănătate
 3. infrastructura învechită a spitalelor din România

Fiecare persoană interesată poate propune cu teme care sunt din domeniul de interes al proiectului, chiar dacă ele nu apar formulate în rândul celor sugerate mai sus.Sunt de preferat studii de caz și formularea unor soluții care să poată fi formulate în vederea propunerii unor modificări legislative.

III. Scopul

Scopul proiectului este aducerea în atenția publică a problemelor existente în componenta tehnică pe care se sprijină actul medical din România, în vederea formulării unor soluții de ameliorare a situației existente.

IV. Obiective

Obiectivele proiectului sunt:

 • Organizarea unei sesiuni de comunicări;
 • Realizarea unui volum colectiv care să conțină comunicările prezentate;
 • Elaborarea unui memorandum, plecând de la studiile elaborate, pe care să-l prezentăm factorilor de decizie din România;
 • Diseminarea volumului colectiv tuturor instituțiilor din sistemul medical, până la nivel de spital județean.

V. Etapele proiectului

  Etapele proiectului sunt:

 1. Diseminarea informațiilor privitoare la proiect: 05 aprilie – 20 aprilie 2021 ;
 2. Confirmarea participării: 20 aprilie – 30 aprilie 2021;
 3. Distribuirea programului conferinței: 12-14 mai 2021;
 4. Desfășurarea conferinței: 14 mai 2021;
 5. Data limită a trimiterii contribuțiilor în formatul solicitat pentru publicare: 15 iunie 2021;
 6. Consultarea participanților cu privire la textul Memorandumului: 1-30 septembrie 2021;
 7. Semnarea Memorandumului și lansarea volumului: 8 octombrie 2021;
 8. Diseminarea volumului: 11-24 octombrie 2021.

VI. Informații utile

1. Condiții de redactare:

 • lucrările vor fi redactate în caracter Times New Roman, caracter 12, la un rând;
 • dimensiunea lucrărilor: 25 000-40 000 semne, cu tot cu spații;
 • lucrările vor respecta normele de citare cu note de subsol și bibliografie la finalul lucrării.
 • textele vor fi însoțite de o scurtă prezentare de autor, de maxim 400 de cuvinte.

2. Date de contact:

 1. toate informațiile referitoare la proiect pot fi obținute de la: telefon 0758250098;
 2. textele vor fi trimise la adresele: office@centerams.ro și cams21.office@gmail.com

Shopping cart

close