„Stop incendiilor din unitățile medicale! Ghidul utilizatorilor de tehnică medicală”

În condițiile pandemiei, s-a putut constata faptul că în spitalele din România s-au produs incendii ce s-au soldat cu victime omenești. Și în prezent sunt în curs de derulare anchete care să stabilească gradul de responsabilitate sau de vinovăție al celor ce răspundeau în diverse grade de obiectivele în care au avut loc acele evenimente nedorite. Din analizele preliminare, s-a constatat că, preocuparea pentru calitatea actului medical și pentru atragerea fondurilor pentru dotări nu a fost completată suficient cu componenta de instruire a personalului tehnic în vederea prevenirii și stingerii incendiilor.

De asemenea, s-a constatat că a avea câteva persoane responsabile cu această misiune într-un spital nu este suficient pentru a realiza o reală politică instituțională de prevenție, întrucât fiecare salariat al unui spital ajunge să-i utilizeze în diverse forme logistica. Exploatarea deficitară a acesteia precum și necunoașterea normelor de prevenire a incendiilor au dus, așa cum s-a constatat, și pot duce oricând la evenimente grave precum cele care s-au petrecut îndeosebi în perioada pandemiei, când spitalele au lucrat neîntrerupt și la capacitate maximă. Ceea ce se întâmplă în spitale este valabil și pentru clinici și laboratoare precum și pentrucabinetele medicale individuale.

Pornind de la constatarea acestei realități, prezentul proiect își propune să realizeze un ghid alutilizatorului de tehnică medicală. Grupul țintă îl reprezintă toți salariații unităților medicale, publice și private, din Municipiul Iași.

​Pentru realizarea ghidului, vor fi mobilizați specialiști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, Direcției de Sănătate Publică Iași,ai unităților medicale și ai furnizorilor de tehnică medicală. În urma unor serii de dezbateri, se va elabora lucrarea „Stop incendiilor din unitățile medicale! Ghidul utilizatorilor de tehnică medicală”.

Acest ghid va fi distribuit spitalelor din Municipiul Iași.
Rezultatul scontat al proiectului este realizarea și distribuirea ghidului precum și instruirea personalului unităților medicale în vederea eficientizării prevenirii și combaterii incendiilor.

Shopping cart

close